Urdhri Nr. 418, datë 20.09.2017 nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Urdhri Nr. 418, datë 20.09.2017 nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

“Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2017 – 2018 në Institucionet e Arsimit të Lartë”