Shkolla verore “Europa e Futuro Genere Sicurezza Culture”

Shkolla verore “Europa e Futuro Genere Sicurezza Culture”

Shkolle verore në Marsala, Sicili, për të gjithë të interesuarit për një mundësi të mirë për pushime dhe studime.
Shkolla verore “Europa e Futuro Genere Sicurezza Culture” që do të mbahet nga data 29 Gusht deri me 3 Shtator 2017.