Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“QASJE TË PAKONSOLIDUARA KUSHTETUESE. E DREJTA E PRONËS; E DREJTA E VOTËS”

25 Prill 2017

Libri i Abstrakteve  

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Qasje të Pakonsoliduara Kushtetuese. E drejta e pronës; E Drejta e Votës” 25 Prill 2017

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare  me temë:
“INOVACIONI DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM”

12 Prill 2017

Libri i Punimeve të Plota

 

Konferenca Ndëkombëtare Shkencore me temë: “Inovacioni dhe Zhvillimi i Qëndrueshme” organizuar nga Fakulteti Ekonomik i KU Luarasi, 12 prill 2017

 Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare me temë:                                  “SISTEMI I DREJTËSISË NË UDHËKRYQIN E TRANSFORMIMIT”

4 Maj 2016

Libri i Abstrakteve 

 

Konferenca e VI-të Shkencore Ndërkombëtare “Sistemi i Drejtësisë në Udhëkryqin e Transformimit”, 4 Maj 2016

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:
“INFORMALITETI, TAKSAT DHE ZHVILLIMI EKONOMIK”

3-4 Mars 2016

Libri i Abstrakteve

 

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: “Informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik” në bashkëpunim me Universitetin e Lodz, Ploni

Konferenca e Dytë Rajonale me temë:
SUNDIMI I LIGJIT DHE SIGURIA PUBLIKE, FAKTORË NDIKUES PËR BASHKËPUNIM EKONOMIK RAJONAL

7 Mars 2015

Libri i Abstrakteve 

Konferenca e Dytë Rajonale me temë: “Sundimi i Ligjit dhe siguria publike, faktorë ndikues për bashkëpunim ekonomik rajonal” ,7 Mars 2015

Konferenca e Parë shkencore rajonale me temë:

“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”         12-14 Shkurt 2015

Libri i Abstrakteve 

Konferenca e parë shkencore rajonale“SIGURIA NË SHEKULLIN E XXI…. NE TË RINJTË JEMI PJESË E SAJ”, 12-14 Shkurt 2015

Konferenca Shkencore me temë:
STATUTI I DRISHTIT, DOKUMENT ME VLERA UNIKE I TRASHËGIMISË SONË PËR TË DREJTËN, KRISTIANIZMIN DHE HISTORINË E SHQIPËRISË

19 Dhjetor 2014

Libri i Abstrakteve 

 

Konferenca Shkencore me temë: “Statuti i Drishtit, dokument me vlera unike i trashëgimisë sonë për të drejtën, kristianizmin dhe historinë e Shqipërisë”