FAKULTETI I DREJTESISE

Bachelor në Drejtësi

 

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

Vitit të tretë 

kliko këtu>

Master Shkencor “E drejtë Civile dhe Tregtare”

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

Master i Shkencave në të “Drejtë Penale”

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

 

FAKULTETI EKONOMIK

Bachelor Financë – Bankë

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

Vitit të tretë 

kliko këtu>

 

Bachelor Administrim – Biznesi

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

Vitit të tretë 

kliko këtu>

 

Master Shkencor “Menaxhim Ekzekutiv”

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>

 

Master Shkencor “Bankat dhe Tregjet Financiare”

Vitit të parë 

kliko këtu>

Vitit të dytë 

kliko këtu>