“KU LUARASI” PLOTESON TE GJITHA KRITERET LIGJORE TE VENDOSURA PER KETE QELLIM DHE ESHTE LICENSUAR PER ZHVILLIMIN E KURSEVE TE AVANCUARA PROFESIONALE!

KJO LICENSE E LESHUAR NGA MINISTRIA E PUNES CERTIFIKON DIJET PER KURSIN PROFESIONAL TE NDJEKUR.

Kolegji Universitar Luarasi ne bashkepunim me Qendren “EXPERTISE IN JUSTICE AND ADVANCE LEGAL TRAINING” DHE EKSPERTE TE FUSHAVE TE NDRYSHME, mundeson dhenien e ekspertizes per vetem pak jave.
Certifikata e marre ju krijon besueshmeri LIGJORE E PROFESIONALE te ushtrimit te profesionit kudo qe do ta ushtroni!