Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
MIRËSEVINI

Stafi pedagogjik

SHLUP “Luarasi” ka mbledhur pedagogët më të shquar në fushën e drejtësisë. Ata janë të spikatur si në fushën akademike, ashtu edhe në karrierën e tyre në tre pushtetet. Nëse do të flisnim në gjuhën e shifrave, rreth 30% e pedagogëve janë gjyqtarë, 10% janë anëtarë të Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë; 10 % janë pedagogë të Magjistraturës; 20% janë ish-ministra apo zv.ministra të Drejtësisë.

Prof. Dr. Mariana Semini – Tutulani

 • Drejtoreshë e Shkollës së Magjistraturës
 • Specializuar nën programin Fullbright në SHBA, Virginia School of Law
 • Specializuar në fushën e pronësisë intelektuale në Toronto, Kanada
 • Bashkautore e 15 teksteve univers itare dhe titujve të tjerë akademikë
 • Pedagoge me eksperiencë mbi 20-vjeçare e “Të drejtës së detyrimeve”

Prof. Dr. Arta Mandro (Balili)

 • Pedagoge me një përvojë akademike e mësimdhënieje mbi 20-vjeçare
 • Aktualisht, pedagoge e brendshme në Shkollën e Magjistraturës dhe drejtuese e Programit të formimit vazhdues të gjyqtarëve e prokurorëve në detyrë
 • Ka kryer një sërë specializimesh si në Itali, SHBA, Kanada
 • Autore dhe bashkautore e disa teksteve universitare e pasuniversitare, si dhe e manualeve për të drejtën e familjes dhe të drejtat e fëmijëve, dhe të legjislacionit të barazisë gjinore, etj.
 • Ish-zv.ministre e Drejtësisë

Prof.Asoc.Dr. Luan Veliqoti

 • Pedagog i brendshëm i Kriminalistikës dhe së drejtës penale në SHLUP “Luarasi”
 • Kualifikuar në Policinë Shkencore të Romës
 • Specializuar në Akademinë e Drejtuesve të Lartë, Myster, Gjermani
 • Specializuar në Shkollën e Komisarëve Lyon, Francë
 • Ish-këshilltar i ministrit të Rendit Publik
 • Ish-drejtor i Institutit të Policisë Shkencore
 • Ish-drejtor i Akademisë së Policisë
 • Ish-drejtor i Laboratorit Qendror të Kriminalistikës
 • Ish-zv.drejtor i Qendrës së Përpunimit të të Dhënave në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit
 • Pedagog i Kriminalistikës në Shkollën e Lartë të Ministrisë së Brendshme
 • Autor i disa artikujve shkencorëdhe monografi në fushën e kriminalistikës

Prof. Asoc.Dr. Argita Malltezi

 • Doktoraturë në “Të drejtën e biznesit”në Universitetin e Tiranës
 • Master në Katholieke Universitat Leuven, Belgjikë
 • Autore e shumë titujve shkencorë dhe teksteve akademike në fushën e drejtësisë
 • Pedagoge prej dy dekadash e të drejtës tregtare dhe të drejtës së biznesit

Dr. Përparim Kabo

 • Pedagog i brendshëm i Antropologjisë në SHLUP “Luarasi”
 • Lektor me eksperiencë të gjatë në Arsimin e Lartë
 • Specialist pranë APAAL për Akreditimin në Arsimin e Lartë
 • Ish-këshilltar i kryeministrit për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën
 • Përfaqësues i organizatës amerikane “Ayusa International”,
 • Drejtues i Institutit të studimeve dhe Informimit për Integrim, anëtar i Shoqatës së Intelektualëve të Pavarur të Shqipërisë
 • Botues i tre titujve filozofikë, si dhe autor i shumë shkrimeve publicistike në shtypin e përditshëm
 • Pjesëmarrës në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, brenda dhe jashtë Shqipërisë

Dr. Vladimir Kristo

 • Ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese
 • Anëtar i Gjykatës Kushtetuese
 • Ish-zv.ministër i Drejtësisë
 • Ish-kryetar i KQZ-së
 • Ish-anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
 • ish anëtar i Komitetit të Koordinimit dhe Bashkëpunimit Juridik të Këshillit të Europës
 • Ish-këshilltar juridik i kryeministrit

Dr. Vitore Tusha

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës• Doktore e Shkencave në Drejtësi
 • Anëtare e Gjykatës Kushtetuese • Ish nënkryetare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.
 • Ish gjyqtare në Gjykatën e rrethit Tiranë
 • Ish gjyqtare në Gjykatën e Kasacionit dhe kryetare e Kolegjit Civil të kësaj gjykate.
 • Ish përmbaruese Gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Tiranë
 • Ish avokate për disa vite
 • Eksperte ligjore pranë UNDP për hartimin e dy projektligjeve
 • Eksperte pranë MPCSSHB për strategjinë kombëtare për barazinë gjinore dhe eleminimin e dhunës në familje.
 • Pedagoge prej 26 vitesh në Universitetin e Tiranës, Shkollën e Magjistraturës
 • Autore dhe bashkëautore e disa teksteve mësimore, shkrimeve dhe artikujve të ndryshëm në fushën e pronësisë, të publikuara në buletine juridike.
 • Trajnuar nga Këshilli i Evropës, Qendra për Ligjin Ndërkombëtar Amerikan, Qendra ndërkombëtare UNIKRI, OIL etj.

Prof.Dr. Xhezair Zaganjori

 • Diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës
 • Profesor doktor në fushën e drejtësisë
 • Anëtar i Gjykatës Kushtetuese
 • Lektor i prej 30 vitesh i të Drejtës Ndërkombëtare Publike në Universitetin e Tiranës, në Shkollën e Magjistraturës dhe në Shkollën e Studimeve Europiane
 • Ish Ambasador i Republikës së Shqipërisë në RF të Gjermanisë.
 • Ish bashkëpunëtor shkencor pranë Institutit Max-Planck, Heidelberg.
 • Ish anëtar i Gjykatës së Pajtimit dhe Arbitrazhit pranë OSBE-së me seli në Vjenë.
 • Është autor i një sërë botimesh shkencorë brenda dhe jashtë vendit si dhe pjesëmarrës aktiv në Kongrese e Konferenca të ndryshme ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit.

Dr. Sokol Sadushi

 • Ish-anëtar i Gjykatës Kushtetuese
 • Autor i shumë teksteve akademike, një komentari dhe shumë publikimeve shkencore
 • Pedagog pranë Shkollës së Magjistraturës

Dr. Sokol Berberi

 • Anëtar i Gjykatës Kushtetuese
 • Ish-këshilltar pranë Kryesisë së Kuvendit
 • Themelues i Qendrës së Studimeve Parlamentare
 • Botues i Revistës për Studime Parlamentare
 • Pedagog pranë Shkollës së Magjistraturës

Spiro Spiro

 • Pedagog në fushën e drejtësisë prej 40 vitesh në disa universitete publike dhe private
 • Ish-anëtar i Gjykatës së Lartë
 • Ish-anëtar i Kolegjiumit të redaksisë së revistës juridike “Drejtësi Popullore”
 • Ish-ndihmësprokuror në Gjirokastër dhe më pas në Shkodër
 • Këshilltar ligjor i shumë kompanive të huaja me seli në Shqipëri
 • Trajnuar nga Instituti i Trajnimit të Gjyqtarëve, Këshilli i Europës
 • Trajnim pasuniversitar për të drejtën e Sheriatit, Shkolla e Magjistraturës në Kajro, Egjipt

Av. Dashamir Kore

 • Diplomuar Jurist në Fakultetin e Drejtësisë, UT
 • Master në drejtësi në Universitetin e Tiranës
 • Ish-ministër i Drejtësisë
 • Ish Kryetar i Gjykatës së Rrethit Korçë
 • Ish Kryetar i Gjykatës së Rrethit Përmet
 • Ish anëtar i Gjykatë së Lartë
 • Ish-anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
 • Anëtar i Këshillit Drejtues të Dhomës së Avokatisë
 • Pedagog pranë Shkollës së Magjistraturës
 • Bashkautor i disa publikimeve të rëndësishme në fushën e së drejtës
 • Arbitër pranë Qëndrës Shqiptare të Ndërmjetësimit dhe të Arbitrazhit Tregtar

Gentian Zyberi LLM, Phd

 • Pedagog dhe kërkues shkencor në Universitetin e Utrecht- it, Holandë
 • Master në Universitetin e Utrechtit, Holandë
 • Doktoraturë në të drejtë ndërkomb ëtare në Universitetin e Utrechtit, Holandë
 • Koordinator i ekipit ligjor shqiptar për çështjen e Kosovës në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë

Dr. Arta Vorpsi

 • Këshilltare e Gjyqtarëve pranë Gjykatës Kushtetuese
 • Pedagoge e “Së drejtës kushtetuese” dhe e “Të drejtës kushtetuese të krahasuar”
 • Doktoraturë në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Vjenës, Austri
 • Ish-drejtoreshë e Studimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese
 • Autore e mjaft artikujve brenda dhe jashtë vendit, si dhe eksperte ligjore në hartimin e
 • legjislacionit dhe përafrimin me BE dhe aktet e tjera ndërkombëtare
 • Specializuar në Fakultetin e Drejtësisë Hamburg, Gjermani, në “Të drejtë kushtetuese” dhe “Të drejtë europiane”
 • Trajnere pranë Shkollës së Magjistraturës dhe e administratës publike pranë ITAP-it
 • Anëtare e bordit të revistës “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”
 • Anëtare e Shoqatës së Europës Juglindore me qendër në Munih, Gjermani

Idlir Peci PhD.

 • Pedagog në Universitetin e Utrecht-it, Holandë
 • Diplomuar jurist pranë Universitetit Aristotelos, Selanik, Greqi
 • Master në Universitetin e Gronin genit, Holandë
 • Doktoraturë në “Të drejtën penale dhe të drejtat e njeriut” në Universitetin e Groningenit
 • Studime post-doktorale (Post Doc) pranë Universitetit të Groningenit, Holandë

Valentina Kondili

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Specializuar mbi “Krimet e rënda” në “Institutin Kundër Krimit” në Sirakuzë, Itali
 • Anëtare e Gjykatës së Lartë
 • Kryetare e Gjykatës së Apelit, Korçë
 • Gjyqtare dhe më pas kryetare e Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Korçë
 • Pjesmarrëse në trajnime mbi organizimin gjyqësor në SHBA dhe mbi të drejtën e autorit në Kajro të Egjiptit.
 • Eksperte ligjore pranë shkollës së Magjistraturës si dhe Institutit Legeonove, Poloni.
 • Pedagoge prej dy dekadash e të drejtës civile në Shkollën e Magjistraturës dhe Universitetin e Tiranës
 • Autore e shumë botimeve në revista juridike

Kasem Seferi

 • Diplomuar në Ekonomi, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
 • Këshilltar ekonomik i Presidentit të Republikës
 • Inspektor në Drejtorinë e Përgjit hshme të ISSH dhe më pas në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve
 • Drejtor i Kontrollit Tatimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve
 • Drejtor Ekonomik i Drejtorisë së Përgjithshme së RTSH
 • Trajner për disa vite i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe i CAM-A.
 • Trajnu ar mbi çështjet financiare dhe të menaxhimit nga OECD, IOTA, USAID, Universiteti i Bostonit SHBA
 • Autor dhe bashkëautor i disa teksteve universitare; qindra artikujve në revistat ekonomike dhe shtypin e përditshëm.

Ilirjana Nano MA, Doktorante

 • Diplomuar Juriste pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës
 • Master në Studime Europiane, pranë Shkollës së Studimeve Europiane të Universitetit të Tiranës
 • Doktorante në fushën e Historisë së Shtetit dhe të Drejtës pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës
 • Ish-këshilltare juridike e kryeministrit
 • Pedagoge e jashtme e “Të drejtës kushtetuese” pranë Akademisë së Policisë “Arben Zylyftari”
 • Trajnuar dhe certifikuar nga USAID si eksperte në fushën e parandalimit dhe zgjidhjes së konfliktit të interesave
 • Bashkëautore në hartimin e disa manualeve mbi parandalimin dhe zgjidhjen e konfliktit të interesit
 • Eksperte ligjore e IOM (Organizata Ndërkombëtare për Migracion) pranë Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
 • Anëtare e komisioneve ad hoc për pranimet në Shërbimin Civil (DAPDepartamenti i Administratës Publike)
 • Trajnere pranë ITAP (Instituti i Trajnimit të Administratës Publike) në çështjet e etikës dhe antikorrupsionit)
 • Eksperte në “Etika dhe antikorrupsioni në administratën publike/ qeverisjen vendore, Prezenca e OSBE në Shqipëri
 • Eksperte ligjore në “Project against corruption in Albania – PACA”, (Projekti Antikorrupsion në Shqipëri), Këshilli i Europës, për çështjet e etikës dhe antikorrupsionit në administratën qendrore dhe atë vendore
 • Autore e disa shkrimeve me karakter historiko-juridik në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare

Dr. Luljeta Buza

 • Pedagoge e brendshme e anglishtes ligjore dhe e të drejtës së mjedisit në SHLUP “Luarasi”
 • Ish-drejtore programi e Projektit të Turizmit Kulturor dhe Mjedisor, UNDP, (OKB)
 • Ish-drejtore e Qendrës së Informacionit dhe Kërkimit Shkencor në Ambasadën Amerikane
 • Këshilltare ndërkombëtare në Aleancën Mesdhetare dhe CATW (Organizatë• Ndërkombëtare Botërore me status Konsulent i Këshillit të Ekonomisë dhe Sigurisë Sociale të OKB-së)
 • Master në Studime Europiane
 • Kurs on-line 6-mujor në Universitetin e Teksasit për sistemin “Common Law”
 • Doktoraturë në “Të drejtën për informacion mjedisor”
 • Ka kryer një sërë specializimesh si në Hungari, SHBA, Austri, Norvegji, Francë etj.
 • Bashkautore e tekstit on-line për Anglishten Ligjore për Europën Qendrore dhe Lindore
 • Është autore dhe bashkautore e tetë teksteve dhe librave akademikë
 • Autore e 5 artikujve shkencorë në revista ndërkombëtare dhe e 25 prezantimeve ndërkombëtare në Europë dhe Amerikë

Dr. Lorenc Stojani

 • Pedagog i brendshëm i “Të drejtës penale” në SHLUP “Luarasi”
 • Mbrojtës i titullit “Magister Legum” (LL.M) në Universitetin “Ruprecht – Karl” në Heidelberg të Gjermanisë
 • Doktoraturë në të drejtën penale pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, në bashkëpunim edhe me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Vjenës
 • Ka kryer disa studime kërkimore pranë Universitetit të Vjenës në Austri, në fushën e krimeve të korrupsionit dhe veprave penale kundër nderit dhe dinjitetit
 • Referues në disa konferenca shkencore dhe autor i disa artikujve juridikë në fushën penale në revistat shkencore shqiptare dhe të huaja


Olta Kore MA Doktorante

 • Pedadoge e brendshme e të drejtës tregtare, bankare dhe europiane në SHLUP “Luarasi”
 • Diplomuar për Drejtësi në Universitetin Paris 1, Panthéon-Sorbonne
 • Master shkencor në “Të drejtë biznesi” në Universitetin Paris 1, Panthéon-Sorbonne
 • Doktorante në fushën e “Të drejtës bankare” në Universitetin Paris 1, Panthéon-Sorbonne
 • Eksperiencë 1-vjeçare në Departamentin e çështjeve juridike të grupit në Bankën BNPPARIBAS S.A. Paris, Francë

 

Av. Endrit Shabani

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, SHLUP “Luarasi”
 • Specializuar mbi transparencën dhe luftën kundër korrupsionit në SHBA nga Departamenti Amerikan i Shtetit
 • Specializuar mbi pjesëmarrjen në vendimmarrje, në Angli nga Këshilli Britanik
 • Përfaqësues i Shqipërisë në Samitin Global të Liderave Rinorë në Kombet e Bashkuara,SHBA
 • Pedagog i jashtëm në katedrën publike të Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës
 • Përfaqësues i Transparency International në Shqipëri
 • Anëtar i rrjetit të ekspertëve rinorë të Këshillit të Evropës, Strasburg, Francë
 • Konsulent për korrupsionin në arsim pranë Këshillit të Europës, Programi i Antikorrupsionit në Shqipëri (PACA)
 • Konsulent për arsimin pranë Fondacionit Soros
 • Ekspert për çështjet ligjore pranë Qendrës për Informim Publik CIP
 • Anëtar i komisioneve ad hoc për pranimet në Shërbimin Civil (DAPDepartamenti i Administratës Publike)
 • Një prej autorëve të Strategjisë Kombëtare të Rinisë
 • Një prej autorëve të reformës së Maturës Shtetërore
 • Autor i disa studimeve për çështje të arsimit, punësimit rinor dhe korrupsionit
 • Autor i disa shkrimeve akademike të publikuara në revista juridike si dhe shkrimeve publicistike të publikuara në shtypin e përditshëm
 • Aktivist i shoqërisë civile, drejtues i disa organizatave dhe nismave civile ku është vlerësuar edhe me disa çmime si “Lideri rinor i vitit” nga Ministria e Rinisë; “Peer of the Year” nga UNFPA, “E ardhmja e shoqërisë civile” nga Qendra CIP etj

Elda Zotaj MA

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, SHLUP “Luarasi”
 • Master Niveli II në Shkenca Juridike Civile, Universiteti i Tiranës
 • Diplomuar në Ekonomi, profili Marketing, Universiteti “Ismail Qemali”
 • Avokate, Dhoma e Avokatisë Tiranë
 • Anëtarësitë: Forumi Civil 2010; IISIInstituti i Studimeve dhe Informimit për Integrim; WDN-Women’s Democracy Network; Qendra e Kërkimit Shkencor “Luarasi”
 • Pjesëmarrëse në Shkollën Shqiptare të Studimeve Politike, Këshilli i Evropës dhe një sërë specializimesh si në Austri, Francë, Zvicër, etj.
 • Pjesëmarrëse në disa projekte e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe autore e disa botimeve në revista shkencore dhe shtypin e përditshëm

Besjan Kadiu MA

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, SHLUP “Luarasi”
 • Ka punuar në zyra avokatore i specializuar në trajtimin e çështjeve civile dhe administrative, si dhe çështje të pronësisë intelektuale me fokus ne pronësinë industriale dhe përfaqësimi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave 
 • Koordinator dhe konsulent i shoqërive tregtare për ndjekjen dhe zhvillimin e procedurave pranë Agjencisë Publike të Prokurimeve për procedura tenderimesh dhe koncesionesh
 • Ish-kryesekretar i Shkollës së Lartë Universitare Private LUARASI
 • Asistent pedagog pranë Departamentit të së Drejtës Civile me specialitet “Të drejtën e detyrimeve dhe kontratave” si edhe “Pronësinë intelektuale”
 • Ka kryer trajnime pranë Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të programit të Informatizimit të Regjistrit Tregtar të Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionit për Shoqëritë Tregtare

Blerina Shkurti MA

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, SHLUP “Luarasi”
 • Specialiste në sektorin e prokurimeve publike dhe koncesioneve në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
 • Anëtare bordi e “Women’s Democracy Network”, Albania
 • Master i nivelit të dytë në “Legjislacion Europian”, Instituti i Studimeve Europiane
 • Master në vazhdim, EU Business Law, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Bashkautore në projektin Saltum “Legjislacioni Shqiptar mbi sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit nga ushqimet e falsifikuara”, bashkëpunim i SHLUP “Luarasi” dhe Universitetit të Pavias
 • Anëtare e Qendrës së Kërkimit Shkencor, SHPLUP “LUARASI

Inesa Adhami

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, SHLUP “Luarasi”
 • Eksperte ligjore pranë fondacioni t “Soros” në programin mbi antikorrupsionin në administratën • publike
 • Autore e disa botimeve juridike në revista shkencore
 • Ndjek studimet në nivel masteri për mbrojtjen e titullit “Magister Legum” (LL.M) në degën
 • European Business Law, pranë Radboud University, Holandë

Ledia Hysi MA

 • Diplomuar jurist në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe specializuar në
 • Universitetin e Trentos, Itali
 • Drejtore e Drejtorisë së Çështjeve Juridike dhe të Drejtës Ndërkombëtare, Ministria e Punëve të Jashtme
 • ish -Drejtore e Drejtorisë Juridike, Konsullore dhe Traktateve në Ministrinë e Punëve të Jashtme
 • Kryenegociatore në disa marrëveshje ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera
 • Pajtuese në Gjykatën e Pajtimit dhe Arbitrimit të OSBE –së
 • Anëtare e Komitetit ad hoc të Këshilltarëve Ligjorë të së Drejtës Ndërkombëtare Publike (CAHDI) të Këshillit të Europës
 • Autore e disa botimeve në revistat juridike shqiptare dhe të Këshillit të Europës

Ardian Kalia MA

 • Diplomuar Jurist në Fakultetin e Drejtësisë, UT dhe Master në Shkencat Civile pranë Universitetit të Tiranës
 • Specializuar në Fakultetin e Trentos, Itali
 • Gjyqtar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
 • Ish-këshilltar ligjor i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit
 • Pedagog në Shkollën e Magjistraturës • Ish-anëtar i Dhomës Kombëtare të Avokatëve
 • Ka botuar një sërë tekstesh akademike dhe artikujsh shkencorë

Elsa Toska Dobjani M.A Doktorante

 • Specializuar për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut në Lund, Suedi
 • Diplomuar nga Raowl Wollenberg Institute of Human Rights and  Humanitarian Law, mbi të drejtat e njeriut
 • Këshilltare e gjyqtarëve pranë Gjykatës Kushtetuese
 • Këshilltare e kryetarit pranë Gjykatës Kushtetuese

Ervin Metalla MA Doktorant

 • Master në të drejtën civile në Universitetin e Tiranës
 • “Magjistrat”, profili gjyqtar
 • Kryetarit i Unionit të Gjyqtarëve të Shqipërisë
 • Specializuar në Hagë, Holandë nga Këshilli i Europës
 • Specializuar mbi masat për shkurtimin e kohës së gjykimeve në Vjenë, Austri
 • Specializuar në hetimin e pastrimin e parave, korrupsionin dhe gjurmimin e aseteve nga Këshilli i Europës dhe Bashkimi Europian, Strasburg, Francë

Erjon Muharremaj MA Doktorant

 • Master në të Drejtë Ndërkombëtare Publike në Universitetin e Westminster, Angli
 • Doktorant pranë Central European University Budapest, Hungari
 • Koordinator pranë Zyrës së informacionit të Këshillit të Europës
 • Ish-drejtor ekzekutiv i Qendrës Europiane

Denar Biba M.A Doktorant

 • Doktorant në proces, Fakulteti i Drejtësisë (Universiteti i Tiranës).
 • Master në “Studime të Evropës Juglindore” nga Universiteti Kombëtar & Kapodistrian i Athinës, Greqi
 • Specializuar në fushën e të drejtës së kushtetuese nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Trentos, Itali
 • Specializuar në fushën e të drejtave të njeriut nga Instituti Universitar Evropian, Akademia Evropiane e Ligjit, Firence, Itali
 • Ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë të RSH
 • Ish-këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese të RSH
 • Lektor i të drejtës kushtetuese nga viti 2003
 • Autor i një numri të konsiderueshëm artikujsh publicistikë e punimesh shkencore

Av. Folitjona Puravelli

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Avokate, Dhoma e Avokatisë Tiranë
 • Koordinatore dhe konsulente e Shoqërive Tregtare për ndjekjen dhe zhvillimin e procedurave pranë institucioneve të ndryshme shtetërore në procedurat e tenderimeve, koncesioneve dhe privatizimeve.
 • Konsulente juridike pranë shoqërisë “Panorama Group” SHA.
 • Asistent pedagoge pranë Departamentit të së Drejtës Civile me specialitet te Drejtën Civile.
 • Ka kryer trajnime pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në kuadër të përmirësimit të legjislacionit për Shoqëritë Tregtare.
 • Pjesëmarrëse në disa projekte e konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe negociatore në disa marrëveshje të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e biznesit shqiptar.
 • Eksperte për cështjet ligjore pranë “Focus Group” SHPK

Gentjana Kalia

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Punon në Prokurorinë e Përgjithshme si specialiste në Drejtorine e Studimit, Kërkimeve Ligjore dhe Integrimit
 • Ka punuar si specialiste në Drejtorinë e Hetimit dhe Drejtorinë e Marredhënieve me Jashtë.
 • Është trajnuar nga Opdat, Transcime dhe UNODC lidhur me kriminalitetin ndërkombetar dhe sistemet statistikore ndërkombëtare.

Av. Xhoana Lilaj

 • Diplomë magjistrale për drejtësi nga Universiteti i Studimeve të Barit, Itali
 • Punon si specialiste në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, Drejtoria e Sherbimeve Juridike
 • Është trajnuar nga Agjencia Japoneze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar „JICA“; dhe nga Euralius mbi përafrimin e legjislacionit.

Alma Faskaj (Vokopola)

 • Diplomuar në Drejtësi, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Master për të drejtën Administrative në Universitetin e Tiranës
 • Trajnuar nga Këshilli i EvropësKomisioni Evropian, OKB, Zyra e Ombudsmanit të Belgjikës, Universiteti Georgetoën në SHBA etj.
 • Këshilltare ligjore pranë Avokatit të Popullit
 • Ish ndihmës komisionere pranë Avokatit të Popullit
 • Pedagoge e të drejtës administrative prej 10 vitesh.
 • Ish Nën/Kryetare e Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave, Lushnje
 • Ish gjyqtare e Rrethit Gjyqësor Lushnje

Dr. Diana Djaloshi

 • Diplomuar në Universitetin e Tiranës
 • Master në Administrim Publik nga Universiteti i Nebraskës
 • Studime Pasuniversitar në Universitetin Pushkin të Moskës, Rusi
 • Menaxhere programi pranë Peace Corps në Shqipëri
 • Menaxhere programi dhe trajnere (senior) pranë Partners Albania
 • Shefe personeli në Drejtorinë Arsimore të Pukës
 • Konsulente e disa organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi si: Save the Children, Fshati SOS; CANGO; “Unë gruaja” etj.
 • Pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës 

Keni pyetje? Kontakto

 

 

 

 

 

Aktivitetet e fundit

 
 

Na ndiqni ne rrjetet sociale

Facebook Twitter Youtube Google+

You are here: Home Rreth Nesh Stafi pedagogjik
купить станок по производству производство пакетов украина производство пвд пакетов vocal remover . Trafo . restaurant reviews . slot online . Cosplay costumes for sale креативквадроциклы