Prof. As. Dr. LEONTIEV ÇUÇI

 

Të dashur studentë dhe kandidatë për studentë !

Fakulteti Ekonomik i KU “Luarasi” është një strukturë relativisht e re, e cila funksionon si pjesë  integrale brenda një institucioni akademiko-shkencor, të liçensuar dhe të akredituar që në fillimet e vitit 2000-jë. Një nga veçoritë më të spikatura, dhe ndofta unikale për këtë Universitet dhe Fakultet, është edhe fakti se ata janë pjesë përbërëse dhe të shkrirë organikisht në Kopaninë “Hysenbelliu Group”, si një ndër Kompanitë më të mëdha në tregun tonë dhe me shtrirje edhe në Tregun Europian dhe atë Amerikan. Si strukturë e këtij Grupi ne kemi avantazhin se ofrojmë, përveç kurseve të larta të formësimit teorik universitar, edhe kushte dhe alternativa të veçanta të formësimit praktik dhe të punësimit e të karrierës brenda strukturave të tij. Ish-studentë të këtij Fakulteti janë bërë tashmë edhe kontribues jo modest në mbarëvajtjen efiçente të rezultateve të larta të Kompanisë.

Programet tona në Bachelor dhe në Master janë frymëzuar në strukturë dhe në përmbajtje nga filozofia e tregut social bashkëkohor me synimin dhe objektivin e formësimit të studentëve me njohuri të tilla që t’i përgjigjen kërkesave për punësim dhe karrierë brenda dhe jashtë vendit.

Ndonëse i ri, Fakulteti i Ekonomisë ka përgatitur dhe diplomuar një numër të konsiderueshëm studentësh, tashmë të punësuar që nga nivelet e thjeshta të bisnesit e deri në nivelet më të larta të tij. Disa dhjetra prej tyre kanë hapur bisnese private të suksshme, madje ka dhe ndër ta që kanë arritur nivele mbi të mesmen. Gjithëashtu, janë të shumtë ata që me diplomat tona janë punësuar jashtë vendit apo po ndjekin studime Post Universitare në vende të Rajonit, të Bashkimit Europian, të SHBA-së, etj.

 

Të nderuar studentë!

KU “LUARASI”, por sidomos Fakulteti Ekonomik,  gjatë këtij viti akademik ka ndërmarrë një proces riorganizimi të gjërë e të rëndësishëm me theks ambicioz për të arritur sa më shpejtë nivelin e një Universitetit elitar me programe dhe staf të standarteve konkuruese bashkëkohore. Ne këtë lëvizje ne synojmë të rrisim ofertën me programe mësimdhënënësë të reja, sidomos në Mastera Profesionalë, por edhe në kurse kualifikimi Post-Universitar me ambicjen të mësuarit afatgjatë pranë nesh.

Slogani ynë është: “Cilësi për punësim dhe karrierë përgjatë  tërë veprimtarisë tuaj jetësore”.