Home » Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Drejtësisë

Bachelor në Drejtësi

● Koha e fillimit: Tetor     ● Tarifa: 2000 Euro/vit    ● Kohëzgjatja: 3 vite    180  ECTS

Përse duhet të regjistroheni tek kyprogram studimi?

Sepse Shqipëria ka nevoja të ngutshme për një gjyqësor të përgatitur mirë, avokatë e noterë të zotë dhe një administrate publike në nivele bashkëkohore dhe eksperienca 10-vjecare akademike SHLU “Luarasit” mundëson nxjerrjen e profesionistëve në tregun e punës.

Studentët që diplomohen në këtë program studimi fitojnë aftësitë akademike të adaptueshme për nevojat e tregut, të aftë të vazhdojnë studimet Master, duke zhvilluar aftësi komunikimi të nevojshme për realizimin me kompetence dhe profesionalizëm të analizave ligjore, në gjuhën shqipe edhe të huaj.

Kujt i drejtohet ky program studimi?

Objekti formues i programit, “Bachelor” në Drejtësi është që t’i ofrojë studentëve mundësinë për të fituar njohuritë e nevojshme juridike që do të shërbejnë si një bazë për specializim të mëtejshëm të tyre në fusha të ndryshme.

Ky program studimi u drejtohet studentëve që dëshirojnë të përgatiten në përmbushjen e funksioneve  të ndryshme si:

    avokat;

    noter;

    jurist në shoqëritë tregtare;

    jurist në shoqëritë shteterore;

    jurist në institucione të ndryshme.

Çfarë përmban ky program studimi?

Programi Bachelor në Drejtësi synon që studentët të fitojnë njohuri të përgjithshme dhe të nevojshme në fushën e së drejtës. Mësimdhënia e këtij programi studimi do të bazohet në një punë kërkimore, e cila  duhet t’u mundësojë studentëve të zhvillojnë një mënyrë të tëmenduarit kritik dhe të bëhen të aftë për të diskutuar çështje të ndryshme ligjore në mënyrë kuptimplotë.

Programi do të ndalet në disiplina si E Drejtë Kushtetuese, E Drejtë Penale,E Drejtë Civile dhe e Detyrimeve, E Drejtë Familjare, E Drejtë Administrative,Procedurë Civile dhe penale, E Drejtë Ndërkombëtare Publike dhe private,Filozofi e së Drejtës, E drejtë e Punës dhe e Sigurimeve Shoqërore etj.

RSSSubscribe

July 2014

Testim testim

July 28, 2014
12:00 AM

Saktësimi i nenit 47 të ligjit të ardhur nga qeveria u bë në mbledhjen e mbrëmshme të Komisionit të Ligjeve, pas kundërshtimit të disa deputetëve të Partisë Socialiste. DEBATI Në pikën 1 të nenit 47 të ardhur nga qeveria thuhej se “një person mund të rikthehet në Polici vetëm nëse ai ka ndërprerë marrëdhëniet e punës me strukturat e Policisë së Shtetit brenda 2 (dy) viteve të fundit dhe është liruar nga Policia për shkurtim të funksionit në kuadër të pakësimit të limitit të përgjithshëm organik të Policisë”. Sipas deputetëve të Partisë Socialiste, kjo dispozitë në formën që është shkruar, përjashton nga e drejta për t’u rikthyer në punë punonjësit e Policisë të larguar vitet e fundit për motive politike. Sekretari i Komisionit të Ligjeve, Armando Subashi, tha se me këtë mënyrë se si është shkruar neni, ata që nuk janë marrë ende në punë, e humbasin këtë të drejtë. “Ne nuk mund të vëmë kufizime të tilla që pasi je larguar nga policia për më shumë se dy vjet, nuk mund të rikthehesh më. Nëse mund të parashikojmë ndonjë dispozitë kalimtare në fund që ky ligj do t’i shtrijë efektet për ata që do largohen dhe kërkojnë të rikthehen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kështu po, mund të rrijë. Jemi dëshmitarë që janë larguar me dhjetëra oficerë policie për motive edhe politike, dhe sot çfarë po bëjmë me këtë ligj? Po u themi që ju jeni larguar për më shumë se dy vjet nga policia dhe nuk mund të kthehen më. Ndërkohë që me ligjin ekzistues, një pjesë e tyre janë kthyer. Në këtë pikë luajmë me dy standarde, ose e thënë shqip, çfarë kisha për t’i marrë, i mora, ju të tjerët ngrohuni në diell”, u shpreh Subashi. Në të njëjtën linjë ishte edhe deputeti Pirro Lutaj, i cili theksoi:

© 2014 Universiteti Luarasi. All Rights Reserved.   Powered by: ikoncept