Mundësi Punësimi & Internship

Sep
22

Europe Agency, mundësi punësimi

Europe Agency, mundësi punësimi Pozicioni i Punës Koordinatore Zyre Kërkesat • Të ketë mbaruar Ciklin Bachelor ose Master profili Juridik me mesatare te lartë. • Të kete njohuri të mira të gjuhëve të huaja kryesisht të Anglishtes dhe të Italishtes. • Të jetë person enegjik dhe interaktiv në punë. • Të jetë fleksibel me oraret […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e të Drejtës Publike

Aplikoni për Punë KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi   Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:   CV Letër referencë; Kopje e dokumentit të identifikimit; Kopje e diplomës dhe listës së notave; Kopje e […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e të Drejtës Penale

Aplikoni për Punë KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi   Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:   CV Letër referencë; Kopje e dokumentit të identifikimit; Kopje e diplomës dhe listës së notave; Kopje e […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL
Sep
04

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën  e Kontabilitetit

  Aplikoni për Punë KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi   Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:   CV Letër referencë; Kopje e dokumentit të identifikimit; Kopje e diplomës dhe listës së notave; Kopje […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën e Matematikës / Statistikës

  Aplikoni për Punë KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi   Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:   CV Letër referencë; Kopje e dokumentit të identifikimit; Kopje e diplomës dhe listës së notave; Kopje […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL

Titulli i pozicionit: Staf akademik i brendshëm në fushën  e Financës 

  Aplikoni për Punë KU “Luarasi” ofron shanse të barabarta punësimi   Ju mund te aplikoni për mundësi punësimi duke dërguar email në adresën:  info@luarasi-univ.edu.al  me subjekt pozicionin ku ju aspironi. Në email dërgoni bashkangjitur dokumentacionin e mëposhtëm:   CV Letër referencë; Kopje e dokumentit të identifikimit; Kopje e diplomës dhe listës së notave; Kopje […]

By Luarasikolegj | Mundësi Punësimi & Internship
DETAIL
TOP

Copyright © 2017 www.luarasi-univ.edu.al. All Rights Reserved.  KOLEGJI UNIVERSITAR LUARASI